Integritets-policy

Jag samlar in personlig information som du frivilligt tillhandahåller när du kontaktar mig för att diskutera eller anlita mina tjänster. Det kan inkludera ditt namn, e-postadress, telefonnummer och andra kontaktuppgifter.

Jag samlar även in information automatiskt genom användning av cookies och liknande spårningstekniker för att förbättra din webbupplevelse och analysera användarbeteende på min webbplats.

Den information jag samlar in används för att kommunicera med dig, tillhandahålla och förbättra mina tjänster och uppfylla eventuella förpliktelser enligt avtal med dig.

Jag delar inte din personliga information med tredje part för marknadsföringsändamål utan ditt samtycke.

Jag vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

Du har rätt att begära åtkomst till, korrigera, uppdatera eller radera din personliga information. Kontakta mig om du vill utöva dessa rättigheter.

Jag kan uppdatera min integritetspolicy från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida och träder i kraft omedelbart efter publicering.

Om du har frågor eller funderingar om min integritetspolicy eller hur jag hanterar din personliga information, vänligen kontakta mig.